Проект – „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование“ /YOUCooperATE/.

ПГАТ „Цанко Церковски”, гр. Павликени, участва в обучение по проект „Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование” /YOUCooperATE/. …