Стипендии за над шест хиляди лева месечно ще получават учениците от ПГАТ „Цанко Церковски“. Половината от парите се отпускат за ученици, които се обучават в дуална форма на обучение

За учебната 2020-2021 година, 227  от общо 307 ученици в гимназията получават стипендии, това стана ясно след решение на Педагогически …