Отново първи!

Първо място за втора поредна година извоюваха учениците от специалност „Селски туризъм“ на ПГАТ „Цанко Церковски“ град Павликени в Националната …