Заповеди

 Обява прием „Горско и ловно стопанство“ след средно образование

 Национален календар за изяви по интереси


Обещания! Към себе си, към другите, към Живота и Господ…
Някои са направени на маса, пред хора, други – дълбоко в сърцето. Общото между всички тях е, че не могат да се случат сами, без нас. Едва ли има човек на тази земя, който да е успял да изпълни всичките си обещания. Спазването на обещанията към себе си и към другите е не само възможно, но и напълно постижимо. Особено ако го правим със съзнанието, че всяка стъпка към целта повишава личната ни сила и покачва потенциала да случваме чудеса в живота си.

Преди 5 години Вие, учениците от випуск 2018, постъпихте в нашето училище. Неуверени  и плахи поехте по несигурния път на новото предизвикателство – Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски”. Дойдохте с надежди и очаквания. Вложихте усилия и вярвахте в нас, Вашите учители. Доверихте ни се и не сгрешихте. Обещахме Ви, че ще завършите успешно обучението си и не Ви излъгахме. Всички Вие, от випуск 2018, положихте успешно държавните си изпити. Сега се дипломирате със знания и умения и продължавате по пътя на живота. Ние ще Ви подкрепяме и след дипломирането Ви. Вярваме, че сте оценили училището, което завършвате и след време Вашите деца ще последват примера Ви.

Когато изпълняваме обещания, поети към други хора, утвърждаваме тяхната вяра в нас. Когато изпълняваме обещанията към себе си, утвърждаваме вярата в самите себе си.