Свободни работни места за учители

  Английски език  Учебна практика, направление
„Селско стопанство”
Български език и литература              Полиграфия

Свободни работни места

 Образователен медиатор


 Свободни места за ученици


Кратък клип Пълен клип
       

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси през учебната 2019/2020 година

 Благодарствен адрес

 Курсове категории „В“, „Твк“, „Твк-З“

 Обява прием „Горско и ловно стопанство“ след средно образование