Приравнителни изпити – февруари 2020


 Брошура – иновации


  Свидетелства за дарения


         Разписание на автобусите
              Сутрин       След обяд

  Курсове категории „В“, „Твк“, „Твк-З“


 Обява прием „Горско и ловно стопанство“ след средно образование