Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019


         Разписание на автобусите
              Сутрин       След обяд

 


Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси през учебната 2019/2020 година – 03.10.2019г. Благодарствен адрес

 Курсове категории „В“, „Твк“, „Твк-З“

 Обява прием „Горско и ловно стопанство“ след средно образование