Брошура – иновации


 Във връзка с реализиране на проект „Интерактивен модел за образование чрез спорт“ към ЦОИДУЕМ, моля попълнете анкетата


  Свидетелства за дарения


         Разписание на автобусите
              Сутрин       След обяд

  Курсове категории „В“, „Твк“, „Твк-З“


 Обява прием „Горско и ловно стопанство“ след средно образование