Групи Занимания по интереси – Заповед

Училищна програма – занимания по интереси


Клубове по интереси  2022-2023

 


Клуб „Кулинарни традиции и обичаи“
 Ръководител: Гинка Среброва
 Ученици: 16
 Ден: сряда
Час: 14:30-16:00

Клуб „Традиционни български ястия“
Ръководител: Христина Пачова
Ученици: 15
Ден: четвъртък
Час: 14:30-16:00


Литературен клуб „Калиопа“
Ръководител: Петина Добрева
Ученици: 13
Ден: понеделник
Час: 14:30-16:00


Клуб „Колоездене“
Ръководител: Венцислав Великов
Ученици: 15
Ден: петък
Час: 14:30-16:00


Клуб „Електромобили “
Ръководител: Иван Дянков
Ученици: 9
Ден: четвъртък
Час: 14:30-16:00