Групи Заянимания по интереси – Заповед 

Училищна програма – занимания по интереси – Заповед


Клубове по интереси  2020-2021

Клуб „Млад редактор“
Ръководител: Енгин Нуриев
Ученици: 16
Ден: сряда
Час: 14:30-16:00
Клуб „Сладкарска работилница“
 Ръководител: Ива Иванова
 Ученици: 17
 Ден: четвъртък
Час: 14:30-16:00

Клуб „Фолклор на етносите“
Ръководител: Венцислав Великов
Ученици: 16
Ден: четвъртък
Час: 14:30-16:00


Клуб „Фолклорни танци“
Ръководител: Христина Пачова
Ученици: 16
Ден: сряда
Час: 14:30-16:00


Клуб „Волейбол“
Ръководител: Тодор Станев
Ученици: 16
Ден: понеделник
Час: 14:30-16:00


Клуб „Футболът начин на живот “
Ръководител: Асен Георгиев
Ученици: 16
Ден: сряда
Час: 14:30-16:00