Ученически практики

        BG05M2OP001-2.006-0001 – Фаза 1

  https://upraktiki.mon.bg/


През учебната 2017/2018 година 6 ученика от XII и 4 ученика от XI клас от специалност „Механизация на селското стопанство” получиха възможността да получат практическо обучение в реална работна среда. Поради ограничения брой на местата те пребориха сериозната конкуренция от страна на своите съученици. Учебната практика се реализира по проект „Ученически практики – фаза 1“, който се осъществява по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За изпълнението на проекта ПГАТ „Цанко Церковски” – Павликени работи в партньорство със ЗППК „НАПРЕДЪК-БАТАК”, ЕТ „Милчо Киров”, ОК НАЧАЛО и ОПТИКОМ ООД.

В продължение на 240 часа стажантите овладяваваха общи и специфични компетенции в зависимост от производството и конкретните условия. Под ръководството на своите наставници бъдещите монтьори на селскостопанска техника придобиваха знания и умения в реална работна среда като извършваха ремонтни дейности, техническо обслужване, агрегатиране и регулиране на земеделска техника. Програмата, по която работиха учениците, включваше и селскостопански дейности свързани с обработка на почвата, сеитба, растително-защитни мероприятия и прибиране на реколтата.

Посещение на международното техническо изложение на земеделска техника „БАТА АГРА“ 2018 осъществиха учениците-стажанти в ОПТИКОМ ООД.

След приключване на практиката и оценката на напредъка на двама от участниците в проекта ЗППК „Напредък” – Батак предложи договори за работа. Всички ученици получиха по 300 лв. стипендия и сертификат за проведеното практическо обучение, подписана от училището и организацията – работодател.

НИЕ ИЗПЪЛНЯВАМЕ ОБЕЩАНИЯТА СИ! ОБЕЩАНИЯТА ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ НИ!

Наблюдаващи учители: инж. Невена Стоянова, Стефан Маринов


През учебната 2017/2018 година Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени работи по проект „BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“.

Мотивът за участие на гимназията в проекта  е младите хора да се усъвършенстват, да постигнат високи нива на заетост в бъдеще, да повишат производителността си и разбира се да бъдат по-креативни и предприемчиви.

Като професионална гимназия, ние успешно развиваме партньорство с работодателите от местния бизнес, което дава възможност за  включване на учениците в реално практическо обучение.

В реализирането на проекта взеха участие 10 ученици от ХІ клас, специалност „Селски туризъм”. Проектът се осъществи в периода февруари – юни 2018 година на територията на град Павликени във фирмите: ЕООД „Георги Венциславов – 2005”, управител на Пица & Ресторант Перфекто – „Абсолют+” и ЕТ „Караджов – БД”, управител на семеен хотел и механа „Ружета”, под ръководството на 2 наставника и 1 наблюдаващ учител.

Практическото обучение в реални условия включваше 240 часа. Основната цел, която се постигна, е подобряване качеството на професионалното образование и обучение, както  и улесняване достъпа на учениците за успешна реализация на трудовия пазар. Стажантите придобиха умения за работа в екип, преодоляха своята неувереност и станаха по – мотивирани. Всички успешно приключиха практиката и получиха своите сертификати, подписани от училището и организацията – работодател и 300 лв стипендия.

Наблюдаващ учител: Николина Никодимова


Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени сключи договор с УНИПАК АД за провеждане на ученически практики. Сътрудничеството е по линия на проект „Ученически практики – Фаза I“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Програмата насърчава придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с бизнеса. Основната цел на проекта е подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Шестима десетокласници от специалност „Полиграфия“, по предварително уточнена програма,  се запознаха с начина на работата на модерната печатарска техника, новите технологии  и  прдобиха опит под ръководството на специалисти на УНИПАК.

Учениците бяха разделени в две групи:
– Оператор в отдел предпечатна подготовка;
– Работник ръчна обработка.

След успешното приключване на практиките учениците получиха по 300 лв. стипендия и сертификат за проведеното практическо обучение, подписана от училището и организацията – работодател.

Наблюдаващ учител: Венцислав Великов


По проект BG05М2ОР001-2.006 „Ученически практики – фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове училището има подкрепата на следните училищни партньори – работодатели:

УНИПАК АД  http://www.unipackbg.com

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ – 2005 ЕООД  http://www.absolutplus.bg

ОК НАЧАЛО

ЕТ КАРАДЖОВ – БД БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ

МИЛЧО КИРОВ ЕТ

ЗППК „НАПРЕДЪК – БАТАК”

ОПТИКОМ ООД  http://www.opticom-bg.com