Новини

Световният ден за борба със СПИН отбелязаха учениците на професионалната гимназия. Те се включиха в информационната кампания за превенция на болестта, която тази година е под надслов „Промените се правят от общностите“. Учениците раздаваха информационни материали на жителите на град Павликени.


Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси,
методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Затова на 28. и 29.11.2019г. ученици и учители от професионални гимназии от гр. Варна и гр.Генерал Тошево участваха в работна среща, организирана от  ПГАТ „Ц.Церковски”, във връзка с реализиране на Национална програма „Иновации в действие”.

На 28.11.2019г. група от Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр.Генерал Тошево посети къща-музей „Цанко Церковски”, гр.Бяла черква  и беше запозната от уредника  Анастасия Георгиева с живота и делото на патрона на нашата гимназия, а възпитаници на ПГАТ изнесоха рецитал по стихове на поета. Вечерта ученици от 10 „в“ клас представиха пред гостите в ресторант „Бора” коледен и фолклорен спектакъл.

На другия ден в „Унипак” АД представители на трите гимназии присъстваха на открит урок по полиграфия. В училище се проведе дискусия  на тема: „Добри иновативни практики”. На събитието присъстваха кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов и неговият заместник инж.Албена Петрова.

Госпожа Желязкова, директор на ПГАТ „Ц. Церковски”, представи гостите, а те— своите иновации. Г-н Манолов ги приветства и  заяви, че професионалното образование трябва да запълни „глада” от специалисти за фирмите в района. Всички участници в дискусията се обединиха под общото разбиране, че в иновациите е бъдещето на образованието ни.След това всички се включиха в работата на иновативни работилници, организирани от специалностите „Селски туризъм”, „Механизация на селското стопанство”, „Производство и преработка на млечни продукти” и клуб „Арт”.

За да бъде определено като иновативно, училището ни доказва, че чрез въвеждане на нови елементи, чрез разработване по съвременен начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието, т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на модерни методи на преподаване на учебния материал.


Първо място за втора поредна година извоюваха учениците от специалност „Селски туризъм“ на ПГАТ „Цанко Церковски“ град Павликени в Националната университетска олимпиада за ученици в Икономически университет Варна. В навечерието на 100-годишнината на Икономически университет Варна триото от 12а клас: Ивона Станиславова Георгиева, Симона Георгиева Дечева и Таня Илиева Стефанова с ръководител Николина Асенова Никодимова – учител в ПН „Пътувания, туризъм и свободно време“, извоюваха първо място в Националната олимпиада „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“. За постигнатите високи резултати учениците бяха наградени със сертификат и прием в редовна форма на обучение в ИУ – Варна и освобождаване от семестриална такса за първата година на обучение, както и предметни награди.
Благодарствено писмо бе връчено на учителя Николина Асенова Никодимова за всеотдайност и подкрепа за втора поредна година в съвместните инициативи и постигнатите отлични резултати на учениците й.


Осем учители и осем ученици от Иновативна професионална гимназия  по аграрни технологии „Цанко Церковски“ гр. Павликени, взеха участие във форум за иновации в професионалното образование по Национална програма „Иновации в действие”.  Събитието се проведе от 13 до 14.11.2019 г.на територията на гр. Генерал Тошево, с домакин Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”. Участие в срещата за обмяна на иновативни образователни практики, като трети партньор, взеха и представители на Иновативна професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”, гр.Попово. Гост  беше и кметът на града– домакин Валентин Димитров.

Програмата на форума включваше: пътешествие по стъпките на Йовковите герои, съвместен иновативен лагер, дискусия на тема: „Иновации в средното професионално образование”, участие в семинар и иновативен урок по Лидерство.

На срещата бяха дискутирани въпросите „Как се развива училището?”; „Как се създава училище на бъдещето, в което учениците да са мотивирани да учат, да са част от промяната?”

Диалогът на този първи по рода си форум е за промяната в училищната  общност, създаване на условия за  изграждане на училища на бъдещето.

Иновативна професионална гимназия  по аграрни технологии „Цанко Церковски“, Павликени“  успешно се развива вече втора година като образователна институция, предлагаща образование  на бъдещето с иновациите, които въвежда в разработнането на учебни програми с интегрирано учебно съдържание, полисензорни методи за работа с деца със СОП и не на последно място – дуално обучение. Преподавателският екип на ПГАТ „Цанко Церковски“, Павликени счита, че във  всеки учебен час е изправен  пред „26 „министри“ в класната стая, които оценяват тяхната работа. С нескрито задоволство директорът Миглена Желязкова сподели, че участието в този форум е било както територия за обмен на идеи и стратегии, така и възможност за реален поглед относно мястото на ПГАТ „Цанко Церковски“ върху картата на иновативните училища на България.


За първа година нашето училище взе участие в състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”, което е инициатива на сдружение „Десет книги”. То е за ученици  5 – 12 клас и се провежда в тестова форма или чрез писане на текст.За всеки клас се изготвят отделни тестове. За 8 – 12 клас са включени  25 задачи върху изучено учебно съдържание. Времето за работа  е един час и половина.

Съревнованието се провежда в три кръга.Сдружение „Десет книги“ по програма „Стъпала на знанието“ награди всички участници с грамоти за достойно представяне и показани трайни знания по български език и литература в предварителния първи кръг на състезанието.


На 29, 30 и 31октомври Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ проведе „Дни на отворените врати“ при работодатели и в професионалната гимназия под мотото „Европейска седмица на професионалните умения“ организирана от МОН. Участие взеха ученици и учители от специалност „Селски туризъм”, «Механизация на селското стопанство», «Полиграфия», «Мляко и млекопреработване» и «Бизнес администрация».

В седмицата на професионалните умения бяха организирани следните мероприятия:

1. Състезание по „Компютърен машинопис“ – участваха 22 ученици от специалност „Бизнес администрация“ от X в клас;
2. Демонстрация на селскостопанска техника на ПГАТ – участваха XI и XII класове, специалност „Механизация на селското стопанство“;
3. „Ден на отворените врати” – отваряне на учебните работилници в периода 28-31 октомври с цел предоставяне възможност на учениците от VII клас да получат реална информация за изучаваните професии;
4. Представяне на изложба по изучаваните професии;
5. Състезание по решаване на листовки – участваха 21 ученици от XII клас, специалност „Механизация на селското стопанство“;
6. Съвместна дейност с бизнеса – да се покажат възможности за реализиране на завършилите училище ученици в дуално обучение по специалностите „Полиграфия“ и „Производство и преработка на млечни продукти и мляко“ – участваха ученици от специалностите „Полиграфия“ и „Производство и преработка на мляко и млечни продукти “
7. Инициатива „Ние се учим от най-добрите“ от паралелка „Селски туризъм“ – подготовка на кетъринг с участието на ученици от VII клас от ОУ „Св. Климент Охридски”.
8. Конференция относно представяне на добри практики в земеделието с участието на ученици от специалност „Механизация на селското стопанство“ .
Инициативата провокира учители и ученици да бъдат част от състезания, занимания и представителни изяви. Тези дни са не само изпълнени с интересни образователно-възпитателни събития, но и дават възможност за среща на трите общности – учители, ученици и представители на бизнеса.
Учениците демонстрираха придобитите по време на обучението си професионални умения и компетентности.
Проведени бяха посещения в компании и производствени фирми, както и групово посещение на ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ в ПГАТ.Бяха разяснени специалностите и особеностите при провеждане на обучението, извънкласните програми и изискванията на училището към учениците.
Местни компании и фирми обявиха „Дни на отворените врати”, за да могат учениците да се запознаят с предлаганите професии и да се ориентират в избора на професия, която да изучават.
Учениците от двете помощни паралелки на деца със специални образователни потребности представиха изложба от картини – техника декупаж, плетени изделия от хартия и аранжировки в стил Икебана.


Страница 1 от 1812345...10...»