Новини

На 27.09.2019 г. за втора поредна година в  ПГАТ „Цанко Церковски“ се отбеляза Европейския ден на спорта в училище.Близо 300 ученици вземаха участие в щафетните игри, футболното дерби, танците и волейболната среща. За отбелязването на спортната инициатива, училището има Сертификат за участие от Министерството на младежта и спорта и European School Sport Day Bulgaria.

 


Коледа е време за чудеса, които ни връщат в нашето детство и ни правят по-добри.
Тази година колективът на ПГАТ „Ц.Церковски” раздаде извънредни коледни стипендии на ученици от уязвими групи, със специални образователни потребности и отличници.
На церемония, провела се на 19.12.2019г. в стола на училището, г-жа Желязкова зарадва учениците. В словото си тя заяви: „Всеки класен ръководител мечтае да се гордее със своя клас. Искаме учениците ни да бъдат отличници, да внимават и да участват в час, да се държат възпитано в междучасията. Отговорността за това обаче е колкото тяхна, толкова и наша, защото децата ще правят това, което ценим у тях, това, за което им даваме възможности, това, в което виждат смисъл и им носи позитивни емоции.
Разбира се, всички деца идват в училище със своя история, със свои навици, придобити в семейството, в детската градина или в предишното училище. Затова нека вярват и мечтаят. В живота всеки има своя звезда и трябва да я следва. Така, както Вапцаров вярваше”. „Вяра” – с това стихотворение ги поздрави директорът на училището и им раздаде извънредните коледни стипендии.
Дарител,пожелал анонимност, дари парични средства на 7 ученици от гимназията.


Прагът на класната стая на своето училище прекрачи Любомир Трифонов. Той е бивш възпитаник на ПГАТ «Цанко Церковски» – Павликени и бе гост-лектор на учениците от специалност «Механизация на селското стопанство».
Господин Трифонов сподели с днешните ученици за традициите в областта на растителната защита, важността и за ограничаване на загубите от вредители и отговорността да работиш в този сектор на земеделието. Разговорът по темата продължи с много въпроси, които вълнуваха бъдещите земеделски производители и отговори, които получаваха от своя гост.
Бивщият ученик на ПГАТ «Цанко Церковски» – Павликени днес е агроном и търговски представител за Централна Северна България на фирма BASF и се занимава с дейности в областта на растителната защита. Той демонстрира на своите бъдещи колеги какво е да си отдаден на професията, по която си избрал да начертаеш своя път.

инж. Невена Стоянова


В нашето училище се обучават не само учениците, но и учителите. Неотдавна г-жа Боряна Борисова, старши учител по руски език, имаше възможност да посети две мероприятия, свързани с обучението по руски език. На 30.11.2019 г. тя посети курс, организиран от Катедрата по руски език и Центъра по русистика към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в гр.Шумен, а на 14.12. 2019 – Педагогически форум на преподавателите-русисти, организиран от Представителството на Россътрудничество в България, от Руския държавен педагогически университет „А.И.Херцен“ в гр. Санкт-Петербург и от Софийски университет Св. Климент Охридски“.

Курсът в гр. Шумен бе на тема „Проблеми на преподаването на руския език като чужд в контекста на диалога на културите“.Темата обедини четири доклада и кръгла маса с дискусии.Най-впечатляващи бяха докладите на проф. д-р В.Аврамова „Диалогът на културите“ и на доц. д-р М.Палий „Ролята на учебния превод в обучението по руски език“, както и кръглата маса, ръководена от доц. д-р  Калева.  Проф. Аврамова говори за руското понятие „Родина“, което се различава в семантично отношение от българското понятие. Бе изтъкната особената руска религиозност, оказваща въздействие върху схващането на руската земя като майка.Руснаците възприемат родината в нейната особена широта, което е свързано с огромните и  простори.Погледът на българина към родината е различен / „Високи сини планини“/, детайлите са различни.Доц. Палий наблегна на това, че преводът е средство за комуникация, а целта му е много точно да изрази средствата на един език със средствата на друг език.А всъщност средствата са различни.Тя подчерта, че учителят трябва да се намира в състояние на постоянно търсене на средства за превод.Затруднения при превод сред учениците предизвикват най-вече омонимите и паронимите, различните ударения, двойните съгласни, думи, които си приличат. На кръглата маса бяха дискутирани най-вече практическите трудности и проблеми в работата по руски език, свързани с понятията и превода на думите.Урокът по руски  език може да започне дори с превод на думите от любима руска песен на учениците.

Педагогическият форум в гр.София бе на тема „Филологически и социокултурни проблеми на русистиката“.Г-жа Б.Борисова присъства на откриването в Руския културно-информационен център, слуша два пленарни доклада – „Особености на методиката на преподаване на руски език като чужд на съвременния етап“ на проф. д-р Е.А.Хамраева  и „Метапредметният подход за съставяне на училищен справочник по руски език“ на проф. д-р С.А. Кузнецов. Двата майсторски класа бяха посветени на „Рейтинговите технологии за диагностициране на уменията в руския език като чужд“ и на „Разработването на диагностичен инструментариум за оценка  на нивото на владеене на руски език“.Първият майсторски клас бе изнесен отново от  проф. д-р Е.А.Хамраева , а вторият – от доц. Т.А.Шорина.Всички преподаватели бяха от Руския Държавен Педагогически Университет „А.И.Херцен“, гр. Санкт-Петербург. Майсторският клас е интерактивен начин на обучение, който дава възможност да се черпи от опита на преподавателите.

Положителното, което бе усвоено от г-жа Б.Борисова, се състои накратко в следното:

-Никога да несе говори на учениците за трудността на руския език.

-Учебно действие е само онова действие, което „хваща ума“.

-Критерий за владеене на руски език – да си усвоил лексически минимум от 20 000 думи.

-Когато изпитваш писмено учениците, е много важно вече да си ги обучавал и според това какъвто е форматът на изпита.

– За да изграждаш и поддържаш мотивацията на ученика, е важно той винаги да научава нещо ново.

– Художествените руски текстове се оказват пречка в днешните условия при проверка на знанията на учениците. При обучението да присъстват текстове от различни стилове, но при изпитване да бъдат от научно-популярен стил.

– Мотивираме учениците с това, което най-много ги интересува – танци, музика.

– Ако се въведе скала на резултатите на учениците, примерно за първи срок, това води до повишаване качеството на обучението /доказано е по експериментален път/.

– Важно е да се оценява и активността на учениците.

В резултат на проведените обучения г-жа Б.Борисова получи 2 квалификационни кредита.


Вече втора година учениците, изучаващи руски език, по учебен план изработват проекти, свързани със съдържанието на изучавания материал.Някои ученици избират да подготвят презентация, но повечето предпочитат рисунка по дадена тема.Всички рисунки, изработени до края на месец ноември, бяха прецизирани и оценени от г-жа Боряна Борисова,  а най-добрите бяха показани на всички ученици и учители, намирайки място на таблата във фоайето на първия етаж на училището.Рисунките бяха фон на изложбата, предназначена за делегациите на двете професионални гимназии от гр.Генерал Тошево и гр.Варна, които посетиха ПГАТ „Ц.Церковски“ на 28 и 29.11. тази година.

В подходящ момент ще покажем и изработените презентации на учениците.Дерзайте, деца!Творческата работа продължава.


Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката, която се проведе от 9 до 13 декември 2019 година.

В нея активно участваха учениците и учителите от ПГАТ „Ц. Церковски“.

Възпитаници на гимназията бяха включени в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, осъществени под формата на: четене в интернет и медийна грамотност, подаряване и размяна на книги и др., При реализиране на дейностите на 10.12.2019г. те  посетиха детска градина „8 март”,  където четоха любимите си приказки на малките деца. Същия ден, в Историческия музей на града ни, десетокласници се запознаха с историята на Павликени и Павликенския край. На 12.12.2019г. наши възпитаници, под ръководството на г-жа Савина Блажева – учител по български език и литература, съвместно с ученици от  СУ „Бачо Киро”, посетиха къща – музей „Цанко Церковски”, гр.Бяла черква, където четоха приказки и рецитираха стихове на поета.

Целта на организираната от МОН Националната седмица на четенето, в партньорство с Института по български език и литература към БАН, е да се насърчава и повишава грамотността на учениците.


Страница 1 от 1912345...10...»