за II срок на учебната 2021-2022 г. в сила от 01.10.2021 г.

Седмично разписание – Учители

Седмично разписание – Класове

за I срок на учебната 2021-2022 г. в сила от 01.10.2021 г.

Седмично-Учители

Седмично Разписание класове

 

за II срок на учебната 2020-2021 г. в сила от 04.02.2021 г.

Седмично-Учители

Седмично 45 мин II срок – Класове

Седмично 40 мин ОРЕС II срок


за I срок на учебната 2020-2021 г. в сила от 01.10.2020 г.

Разписание на учебните часове в електронна среда от 23.11.2020г

Заповед 18.11.2020-защитни маски

Заповед-обучение в електронна среда от разстояние-график-23.11.2020

    Седмично разписания-Дистанционно обучение

  Седмично разписание-Класове   

         Седмично разписание-Учители