ФОРУМ НА ИНОВАТИВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

Осем учители и осем ученици от Иновативна професионална гимназия  по аграрни технологии „Цанко Церковски“ гр. Павликени, взеха участие във форум за иновации в професионалното образование по Национална програма „Иновации в действие”.  Събитието се проведе от 13 до 14.11.2019 г.на територията на гр. Генерал Тошево, с домакин Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”. Участие в срещата за обмяна на иновативни образователни практики, като трети партньор, взеха и представители на Иновативна професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”, гр.Попово. Гост  беше и кметът на града– домакин Валентин Димитров.

Програмата на форума включваше: пътешествие по стъпките на Йовковите герои, съвместен иновативен лагер, дискусия на тема: „Иновации в средното професионално образование”, участие в семинар и иновативен урок по Лидерство.

На срещата бяха дискутирани въпросите „Как се развива училището?”; „Как се създава училище на бъдещето, в което учениците да са мотивирани да учат, да са част от промяната?”

Диалогът на този първи по рода си форум е за промяната в училищната  общност, създаване на условия за  изграждане на училища на бъдещето.

Иновативна професионална гимназия  по аграрни технологии „Цанко Церковски“, Павликени“  успешно се развива вече втора година като образователна институция, предлагаща образование  на бъдещето с иновациите, които въвежда в разработнането на учебни програми с интегрирано учебно съдържание, полисензорни методи за работа с деца със СОП и не на последно място – дуално обучение. Преподавателският екип на ПГАТ „Цанко Церковски“, Павликени счита, че във  всеки учебен час е изправен  пред „26 „министри“ в класната стая, които оценяват тяхната работа. С нескрито задоволство директорът Миглена Желязкова сподели, че участието в този форум е било както територия за обмен на идеи и стратегии, така и възможност за реален поглед относно мястото на ПГАТ „Цанко Церковски“ върху картата на иновативните училища на България.