Към училището е създаден учебен център за обучение и придобиване на категории:

 Категория В – правоспособност за управление на лек автомобил
 Ткт – управление на колесен трактор с ремарке
 Твк – работа с трактор и агрегатирани към него селскостопански машини
 Твк-З – работа със самоходна земеделска техника

Вътрешни правила за организиране обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

Курсове категории „B“, „Ткт“, „Твк“ и „Твк-З“