40 хиляди евро за оборудване на учебен център спечели по проект професионалната гимназия „Цанко Церковски “ в град Павликени.


Проектът на ПГАТ „Цанко Церковски“ – „Ключ към успеха“ е българският победител в международния конкурс за проекти „Skill. Ed“ на фондация „Кроношпан“ и е оценен от жури включващо представители на държавите участнички – Русия, Полша и България. Със спечелените 40 хиляди евро ще бъде осигурена специализирана техника от най-ново поколение за учениците от специалност „Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ)“. Дългосрочната цел е училището да гарантира на своите възпитаници отлична подготовка и конкурентоспособност на пазара на труда. Учебният център вече разполага с фреза с ЦПУ, сега с парите по проекта предстои да се купи и струг с ЦПУ. Освен учениците, от учебния център в бъдеще ще могат да се възползват и възрастни, които търсят професионална квалификация или преквалификация.
Специалност „Машини и системи с ЦПУ“ беше разкрита в професионалната гимназия преди две години по идея и с подкрепа на местния бизнес. В момента в нея се обучават 25 ученици.


Национален конкурс отличи четирима ученици на ПГАТ „Цанко Церковски“ за иновативни идеи и творческо мислене.


Четирима дванайсетокласници от специалност „Бизнес администрация“ на професионалната гимназия получиха грамоти и сертификати от Националния ученически конкурс за есе по „Счетоводство“, организиран от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. Учениците писаха на тема „Счетоводната професия в България – традиции, настояще и бъдеще“. Съгласно регламента на конкурса грамотите на Вилдан Мехмедова, Гергана Мънкова, Деница Александрова и Мартин Антонов са присъдени за най-интересни и креативни разсъждения и идеи. Сертификатите пък им осигуряват предимство при кандидатстване в Стопанската академия в Свищов по първо желание в редовна форма на обучение.


Нов трактор за професионалната гимназия в Павликени


Нов колесен трактор получи ПГАТ „Цанко Церковски“. Машината е предназначена за учениците в най-старата специалност на училището – „Механизация на селското стопанство“. Тя е част от  дългосрочната стратегия на гимназията за внедряване в обучението на съвременни технологии и осигуряване на  квалифицирани  и конкурентоспособни кадри за пазара на труда. Селскостопанската машина идва в училището по Национална програма „Професионално обучение и образование“, модул „Модернизация на материално-техническата база“. Съгласно изискванията на програмата купуването на трактора е подкрепено финансово и от  местния бизнес.  Средства за модерната машина осигуриха осем земеделски производители на територията на община Павликени.  Помощта им идва в резултат от дългогодишното партньорство с училището.  Благодарим на

ЗКПУ „Златен клас – Недан“, с. Недан;

 ОППК „Възраждане 92“, с. Караисен;

„Рачев 2- Агро“ ЕООД, гр. Павликени;

 „ДЕМЕТРА ИИ“ ООД, с. Дъскот;

ОК „Начало“, гр. Павликени;

ЧППК „Наша нива“ с. Горна Липница;

„Аритрейд“ ЕООД, гр. Павликени; КОЗД „Гарант -95“ гр. Бяла черква;