МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Клубове за обучителни затруднения през учебната 2017-18


Аз съм грамотен 1
Ръководител: Иван Иванов
Брой ученици: 9


Аз съм грамотен 2
Ръководител: Иван Иванов
Брой ученици: 9


Аз съм грамотен 3
Ръководител: Иван Иванов
Брой ученици: 10


Аз съм грамотен 4
Ръководител: Стефка Станчева
Брой ученици: 10


Аз съм грамотен 5
Ръководител: Стефка Станчева
Брой ученици: 10


Аз съм грамотен 6
Ръководител: Стефка Станчева
Брой ученици: 10


Аз съм грамотен 7
Ръководител: Стефка Станчева
Брой ученици: 10


Математика 1
Ръководител: Снежанка Севданова
Брой ученици: 10


Математика 2
Ръководител: Снежанка Севданова
Брой ученици: 8


Математика 3
Ръководител: Снежанка Севданова
Брой ученици: 10


Математика 4
Ръководител: Димитър Димитров
Брой ученици: 9


Математика 5
Ръководител: Димитър Димитров
Брой ученици: 9


Биология
Ръководител: Мария Занева
Брой ученици: 9


Химия
Ръководител: Мариана Илиева
Брой ученици: 9


Клубове по интереси през учебната 2017-18


Арт
Ръководител: Илиана Грунева
Брой ученици: 16


Екология
Ръководител: Николинка Иванова
Брой ученици: 16


Северняшки ритми
Ръководител: Полина Стоянова
Брой ученици: 21


Волейбол 1
Ръководител: Крум Манчев
Брой ученици: 16


Волейбол 2
Ръководител: Тодор Станев
Брой ученици: 17


Тенис на маса
Ръководител: Милен Хаджиилиев
Брой ученици: 16