Стъпала на знанието

За първа година нашето училище взе участие в състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература”, което е инициатива на сдружение „Десет книги”. То е за ученици  5 – 12 клас и се провежда в тестова форма или чрез писане на текст.За всеки клас се изготвят отделни тестове. За 8 – 12 клас са включени  25 задачи върху изучено учебно съдържание. Времето за работа  е един час и половина.

Съревнованието се провежда в три кръга.Сдружение „Десет книги“ по програма „Стъпала на знанието“ награди всички участници с грамоти за достойно представяне и показани трайни знания по български език и литература в предварителния първи кръг на състезанието.