ЗНАМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Съвременният вариант на знамето е създаден през 2003 г. след преименуване на училището в Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски”.

 ЕМБЛЕМА НА УЧИЛИЩЕТО

Създадена е през 1996 г. по повод 75 – годишнината на училището.

ХИМН НА УЧИЛИЩЕТО

Където завършва на изток града
и птици се реят в простора,
училище родно, издигаш снага,
свещен дом за младите хора.

 

Припев:
И в мислите води ни пътя напред,
свързан с нашата младост,
ти храм на надежда и устрем, мечти,
спомен най-свиден в младежките дни.

 

За полет в живота ти даваш крила
и горди сме с твоето име.
И обич към тебе в сърца ни гори,
светилнице родна, любима.

 

Припев:
И в мислите води ни пътя напред,
свързан с нашата младост,
ти храм на надеждата и устрем, мечти,
спомен най-свиден в младежките дни.

 

Отпред на гранита Церковски стои,
зареян във бъдното гледа.
Възхвала за тебе във стих той реди –
нек помним и пазим завета.

 

Припев:
И в мислите води ни пътя напред,
свързан с нашата младост,
ти храм на надеждата и устрем, мечти,
спомен най-свиден в младежките дни.

 

Текст: Георги Цанков