Седмица на професионалното образование в България

Във връзка със «Седмица на професионалното образование в България» на 29 Октомври 2019 от 10:00 часа в ПГАТ “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” се проведе състезание по „Компютърен машинопис и текстообработка“ между учениците от Х в клас, специалност „Бизнес администрация“, изучаващи този предмет.

Критериите за поставената задача бяха: въвеждане и форматиране на текст за определено време, използване на десетопръстна система при набиране на текст, бързина за изпълнение.

Отличени бяха учениците: Първо място – Станислав Димитров, Второ място – Вилдан Мехмедова, Трето място – Александър Николаев.

След завършване на Х-ти клас учениците от специалност « Бизнес администрация» ще придобият първа степен на професионална квалификация по професията „Деловодител“, а след завършване на ХII клас ще придобият трета степен на професионална квалификация по професията „Офис мениджър“.