Седмица на професионалните умения

Министерството на образованието и науката обяви седмицата от 28 до 31 октомври 2019 година за „Седмица на професионалните умения в България“. Във връзка с това мероприятие се проведоха  „Дни на отворените врати“ при работодатели и в професионални гимназии.

На 31.10.2019 г. се проведе инициативата „Ние се учим от най-добрите“ от ученици в  специалност „Селски туризъм“ при ПГАТ „Цанко Церковски “. Учениците от XII а клас съвместно с  поканени ученици от VII клас към ОУ „Климент Охридски“, град Павликени приготвиха  кетъринг в учебно-тренировъчната кухня на ПГАТ под ръководството на Николина Никодимова,  учител в професионално направление  „Пътувания, туризъм и свободно време“. В интерактивния практически урок седмокласниците работиха в екип с учениците-ментори от  XII а клас  и проявиха творчество, креативност и свобода при изработването на кулинарните изделия.