За учебната 2021 – 2022 година


Свободни места към 03.05.2022                  Таблица училищни учебни планове 2021-2022


VIII клас


VIII аПрофесия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с ЦПУ
 Учебен план


VIII а’ Професия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост
Специалност: Производство и преработка на млечни продукти
 Учебен план


VIII б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
 Учебен план


VIII в Професия: Полиграфист
Специалност: Полиграфия
 Учебен план


IX клас


IX аПрофесия: Машинен техник
Специалност: Машини и системи с ЦПУ
 Учебен план


IX аПрофесия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост
Специалност: Производство и преработка на млечни продукти
 Учебен план


IX б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
 
Учебен план


IX в Професия: Полиграфист
Специалност: Полиграфия
 Учебен план X клас


X а’ Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност
Специалност: Селски туризъм
  Учебен план    


X а“ Професия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост
Специалност: Производство и преработка на млечни продукти

          Учебен план


X б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
 Учебен план 


X в Професия: Полиграфист
Специалност: 
Полиграфия

Учебен план   


XI клас


ХI а Професия: Офис-мениджър
Специалност: Бизнес администрация

 Учебен план  


ХI б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: 
Механизация на селското стопанство
Учебен план


XI в Професия: Полиграфист
Специалност: 
Полиграфия

Учебен план   


XII клас


XII а’ Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност
Специалност: Селски туризъм
  Учебен план 


ХII а“ Професия:Техник на селскостопанска техника
Специалност: 
Механизация на селското стопанство
Учебен план


ХII б Професия: Офис-мениджър
Специалност: Бизнес администрация

 Учебен план