за учебната 2019 – 2020 година


  Свободни места към 29.01.2020       Училищни учебни планове


VIII а Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност
Специалност: Селски туризъм
 учебен план     прочети повече …


VIII а’ Професия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост
Специалност: Производство и преработка на млечни продукти
 учебен план


VIII б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
 учебен план    прочети повече …  


VIII в Професия: Полиграфист
Специалност: Полиграфия
 учебен план    прочети повече … 


IX а Професия: Офис-мениджър
Специалност: Бизнес администрация
 учебен план    прочети повече …


ІX б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
 учебен план    прочети повече …   


IX в Професия: Полиграфист
Специалност: Полиграфия
 учебен план   прочети повече…  


X а Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност
Специалност: Селски туризъм
 учебен план    прочети повече …   


X б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското стопанство
 учебен план    прочети повече …  


X в Професия: Офис-мениджър
Специалност: Бизнес администрация
учебен план    прочети повече …   


X г Професия: Работник в озеленяването – СОП
Специалност: Цветарство
 учебен план


ХI а Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност
Специалност: Селски туризъм
 учебен план    прочети повече … 


ХI a’ Професия: Полиграфист
Специалност: Полиграфия
 учебен план
    прочети повече…


ХI б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското   стопанство
 учебен план    прочети повече …  


ХII а Професия: Организатор на туристическа и агентска дейност
Специалност: Селски туризъм
 учебен план    прочети повече … 


ХII’ а Професия: Полиграфист
Специалност: Полиграфия
 учебен план    прочети повече … 


ХII a“ Професия: Полиграфист
Специалност: Полиграфия
 учебен план    прочети повече …


ХII б Професия: Техник на селскостопанска техника
Специалност: Механизация на селското   стопанство
 учебен план    прочети повече …