по договор:14362/ 27.04.2021 г.  финансиран  от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите, в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2021“

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  4 963,96 лв

Срок за изпълнение на дейностите: 31.Х.2021 г.


Зелена класна стая изграждат учениците на ПГАТ

Проект  „Природа за утре “ реализират  учениците на професионалната гимназия. Той е част от националната кампания „Чиста околна среда 2021“ и предвижда залесяване и облагородяване на зелените площи на училището, както и изграждане на  зелена класна стая с модерно оборудване за измерване на природни компоненти. Стартът на проекта започна с общите усилия  и ентусиазъм на ученици, учители и персонал като още първия ден бяха засадени над 30 различни дръвчета. Очаква се техният брой,  до края на учебната година, да стане … Работата продължи със създаване на две цветни градини. В момента учениците изработват учебните маси за зелената класна стая  от дървени палети, любезно предоставени от УНИПАК АД – партньор на училището по проекта.  До началото на следващата учебна година се очаква класната стая на открито да бъде оборудвана с мултимедия и уреди за изследване на почвата, въздуха и водата. С изследователски цели ще бъдат поставени  и компостери. Проект „Природа за утре“ на ПГАТ „Цанко Церковски“ е финансиран от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) към МОСВ и цели повишаване на екологичната култура на учениците, чрез  създаване на условия за качествено провеждане на обучение сред природата


В КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГАТ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ЧАСОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДМЕТИ

Навръх 100 годишнината си професионалната гимназия в Павликени се сдоби с класна стая на открито. Тя стана факт след спечелен проект на училището „Природа за утре“ в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2021“ на МОСВ и ПУДООС. Част от обзавеждането на класната стая на открито е изработено от учениците с материал предоставен от местни фирми. Учениците се погрижиха и за зеления уют на учебното пространство на открито в двора на училището като засадиха десетки дръвчета и храсти. Зелената класна стая е оборудвана с различни прибори за изследване на елементите на климата, почвата и водата. Бяла дъска, мултимедиен проектор, компостери и съдове за разделно събиране на отпадъци допълват оборудването. Изграждането на класната стая на открито дава възможност учениците да излязат от рамките на учебниците и да обвържат теоретичните си знания за природните процеси с реалното им проявление. Зелената класна стая ще се използва основно в часовете по природни науки и часовете по практически упражнения в направление Растениевъдство. Предвидени са и занимания за изработване на предмети от природни материали, както и провеждането на тематични екологични събития. Очакванията са досегът с природата да стимулира у учениците любознателност и желание за откривателство, да им помогне да разбират, уважават и опазват това, което ги заобикаля.