6210801 СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

621080 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА – II СПК

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

STEM ПРОФЕСИЯ

Учебен план


2130301 СПЕЦИАЛНОСТ: ПОЛИГРАФИЯ

213030 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА: ПОЛИГРАФИСТ – III СПК

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

STEM ПРОФЕСИЯ

Дуална форма на обучение

Учебен план 

В списъка със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година.


5410202 СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

541020 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА: ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – II СПК

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебен план

В списъка със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година.


5210105 СПЕЦИАЛНОСТ: МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ

521010 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА: МАШИНЕН ТЕХНИК – III СПК

ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

STEM ПРОФЕСИЯ

Учебен план 

В списъка със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година.