Ръководство

Миглена Христова Желязкова – Директор

Ваня Александрова Накова – заместник директор по учебна дейност

Тихомир Весков Данев – Главен счетоводител


Счетоводство

Ирина Кирчева Банов – Счетоводител


Учители

Румен Витлянов Христов – Главен  учител

Иван Кръстев Иванов – Старши учител по Български език и литература

Петина Иванова Добрева – Старши учител по Български език и литература

Савина Благоева Блажева – учител по Български език и литература

Петя Аврамова Стефанова – учител по Английски език

Любослава Цанкова Великова – учител по Английски език

Боряна Александрова Борисова – Старши учител по Руски език 

Магдалена Пламенова Йорданова – учител по Математика

Петя Аспарухова Аспарухова – учител по Математика

Пепи Стефанова Обретенова – учител по Математика

Енгин Зюрапов Нуриев – учител по Информационни технологии

Мариана Стефанова Илиева – Старши учител по Физика и астрономия

Венцислав Иванов Великов – учител по История и цивилицазии

Йовка Петрова Драганова – учител по География и икономика

Цветелинка Живкова Гунева – Старши учител по Философия

Мария Петкова Занева – Старши учител по Биолоия и здравно образование

Тодор Стефанов Станев – Старши учител по Физическо възпитание и спорт

Асен Цанев Георгиев – учител по Физическо възпитание и спорт

инж. Невена Любенова Стоянова – Старши учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

инж. Иван Асенов Ковачев – Старши учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

инж. Петя Емилова Василева – учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

Бисер Иванов Борисов – учител по Практическо обучение

Иван Григоров Димитров – учител по професионално направление „Механизация на селското стопанство“

Илиана Светославова Грунева – учител професионална подготовка

Елиза Сезгинова Величкова – учител учител професионално направление „Туризъм“

Валерия Стоянова Михайлова – учител професионално направление „Туризъм“

Николина Стоянова Георгиева – учител по професионално направление „Полиграфия“

инж. Найден Иванов Найденов – учител по професионално направление „Полиграфия“

Диляна Борисова Попова – учител по Икономически дисциплини

Диляна Стефанова Ангелова – учител по Икономически дисциплини

Ива Досиславова Иванова – учител по професионално направление „Мляко и млечни продукти“

инж. Майя Емилова Калчева-Дечева – учител по професионално направление „Машини и системи с ЦПУ“

Гинка Христова Среброва – Ресурсен учител

Мариана Славчева Йовчева – Старши Ресурсен учител Доц. Инж.

Искрен Тодоров Спиридонов  – лектор по професионално направление „Полиграфия“


Педагогически съветник

Даринка Христова Иванова


Администрация

Яница Антонова Събева – технически секретар

Даниела Христова  Димитрова – Оператор копирна техника


Домакин

Ваня Атанасова Мъстева


Библиотекар

Славка Александрова Миленова


Механик

Валентин Венкославов Савов


Огняр

Борис Георгиев Борисов


Ел. техник

Ангел Борисов Кирев


Готвач

Сашка Любенова Трифонова


Шофьори на автобуси

Димитър Александров Димитров

Занко Иванов Захариев

Иво Иванов Христов

Тихомир Петров Русанов


Общ работник

Красимир Христов Горанов

Величко Цветанов Георгиев


Чистач производствени помещения

Димитринка Николова Мирчева

Катя Колева Бошнакова

Милка Михайлова Блажева

Юлияна Тодорова Николова


Пазач училищно общежитие

Антоний Борисов Георгиев

Георги Пенчев Христов

Прокоп Георгиев Бянов