МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА – Директор

ВАНЯ НАКОВА – Заместник директор по учебната дейност

ИВАН ДИМИТРОВ – Заместник директор по учебно производствената дейност

ИВАН ИВАНОВ – Старши учител по Български език и литература

ПЕТИНА ДУРМАНОВА – Учител по Български език и литература

САВИНА БЛАЖЕВА – Учител по Български език и литература

ПЕТЯ СТЕФАНОВА – Учител по Английски език 

РУМЕН ХРИСТОВ – Старши учител по Английски език и Испански език

КРАСИМИРА ПЕТКОВА – Старши учител по Английски език

БОРЯНА БОРИСОВА – Старши учител по Руски език

СНЕЖАНА СЕВДАНОВА – Старши учител по Математика

ЕНГИН НУРИЕВ – Учител по Информационни технологии

МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА – Учител по Математика

ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ – Учител по История и цивилизация

МАРИЯНА ИЛИЕВА – Старши учител по Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия

ЦВЕТЕЛИНКА ГУНЕВА – Старши учител по Философия

МАРИЯ ЗАНЕВА – Старши учител по Биология и здравно образование

ЙОВКА ДРАГАНОВА – Учител по География и икономика и История и цивилизация

АСЕН ГЕОРГИЕВ – Учител по Физическо възпитание и спорт

ТОДОР СТАНЕВ – Старши учител по Физическо възпитание и спорт

СВЕТОСЛАВА ПЕТРОВА – Лектор – Музика

инж. НЕВЕНА СТОЯНОВА – Старши учител, теоретично обучение
в професионално направление „Земеделска техника”

НИКОЛИНКА ИВАНОВА – Старши учител, теоретично и практическо обучение в професионално направление „Цветарство”

ИЛИАНА ГРУНЕВА – Старши учител, теоретично и практическо обучение
в професионално направление „Цветарство”

НИКОЛИНА НИКОДИМОВА – Учител, теоретично и практическо обучение
в професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време”

ЕЛИЗА НЕЖДЕТОВА – Учител, теоретично и практическо обучение
в професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време”

ГИЧКА СПАСОВА – Старши учител, теоретично и практическо обучение
в професионално направление „Икономика”

инж. ИВАН КОВАЧЕВ – Старши учител, практическо обучение
в професионално направление „Земеделска техника”

инж. ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ – Старши учител, теоретично и практическо обучение в професионално направление „Земеделска техника”

ИЛИЯ ИЛИЕВ – Учител, практическо обучение
в професионално направление „Земеделска техника”

МИЛКО ГЕОРГИЕВ – Учител, практическо обучение
в професионално направление „Земеделска техника”

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ – Учител, Полиграфия

ИСКРЕН СПИРИДОНОВ – Лектор – Полиграфия

ДИМО ХУБЧЕВ – Лектор – Полиграфия

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – Лектор – Полиграфия

ЧАВДАР РАСИМОВ – Лектор – Производство и преработка на млечни продукти

МАРИАНА ЙОВЧЕВА – Ресурсен учител

ДАРИНКА ИВАНОВА – Педагогически съветник