Посещение на ученици от ПГАТ „Ц.Церковски“ в печатница „Абагар“ АД – Велико Търново

На 19 юни учениците от VIIIв, ХIа и  XIв клас  от специалност „Полиграфия“ със своите учители по специалните предмети  господин Спиридонов, Димитров и Атанасов посетиха печатница „Абагар “АД  град Велико Търново.

Абагар АДВелико Търново е съвременен издателско – полиграфически комплекс с универсални възможности за производство на печатна продукция и добре развита издателска дейност.

Печатницата разполага с най-модерните полиграфски машини за печат и книгоиздаване. Учениците се запознаха с цялостния процес: отпечатване, изготвяне на печатни коли, ролна и листова офсетова машина за печат, комбинирана машина за щанцоване, сгъвачна машина. Печатницата разполага с отделен сектор за изготвяне на луксозни издания с твърди корици, релефен и топъл печат.