ПГАТ”Цанко Церковски” с награда от Исторически музей, гр.Павликени

На 13 май дванадесет ученици със СОП от помощните паралелки – IX и X клас, специалност „Озеленяване и цветарство” при ПГАТ”Цанко Церковски” се възползваха от наградата на Исторически музей, гр.Павликени, която получиха за завоюваните призови места на Конкурса за мартеница – 2019.  Разгледаха музейната експозиция и с интерес изслушаха лекцията, изнесена от уредника на музея – г-жа Нели Цонева. Бяха впечатлени от историята на своя град и задаваха  много въпроси.