От любов към живота

Учениците от ПГАТ ,, Цанко Церковски“ гр. Павликени доказаха за пореден път, че са отговорни, млади хора, с ясно изразена гражданска позиция.

Те прегърнаха с желание поредната обществена инициатива- ,, Капачки за бъдеще“ и дадоха своя принос чрез събраните от тях 25 килограма капачки.

По този начин показаха не само съпричастието си към нуждата на обществото от ковьози , но и огромната си любов към ЖИВОТА, който продължава чрез новородените здрави деца- бъдещето на България.