Открит урок, посветен на 140 г. от приемането на Търновската конституция

На 16.04.2019 година  честваме 140 години от създаването на Търновската конституция.

На 16 Април 1879 година представители на българския народ, събрани в старата българска столица,приемат Търновската конституция. Тя е първият български закон- възродил България за нов политически живот, проправил пътя и към модерната европейска държавност.Търновската конституция е една от най-демократичните за времето си. Тя е вдъхновяващ израз на идеите на модерната епоха, на патоса и идеалите на Европа  и  Просвещението.

По този повод  ученици от VIII и IX класове на  ПГАТ „Ц.Церковски“посетиха Историческия  музей на град Павликени,   под  ръководството на учителя по гражданско образование – Цветелинка Гунева,  където се проведе открит урок, посветен на първата българска конституция.  Директора на Историческия музей- Нели Цонева по интересен и завладяващ начин ни запозна с историята на град Павликени след освобождението  до наши дни.