300619 Учител по Български език и литература


300619 Учител по Руски език


300619 Учител теоретично обучение в специалност „Машини и системи с ЦПУ“


300619 Шофьор на училищен автобус


300619 Учител по практическо обучение към специалност „Машини и системи с ЦПУ“


300619 Пазач на общежитие

Протокол от първи подбор за длъжност „Пазач на общежитие“

Краен протокол от подбор за длъжност „Пазач на общежитие“


300619 Технически секретар

Протокол от първи подбор за длъжност „Технически секретар“

Протокол от втори етап за длъжност „Технически секретар“

Краен протокол от подбор за длъжност „Технически секретар“


300619_Учител по английски език

Протокол от първи подбор за длъжност „Учител по английски език“

Краен протокол за обявената длъжност „Учител по английски език“


300619_Пазач на общежитие

Протокол от първи подбор за длъжност „Пазач на общежитие“

Краен протокол за обявената длъжност „Пазач“


300619_Пазач в общежитие

Протокол от първи подбор за длъжност „Пазач в общежитие“

Краен протокол за обявената длъжност „Пазач“