Тема на обучениетоМясто на провежданеПериод на провежданеНачален и краен часНаименование на обучителната организацияБрой на педагогическите специалисти,заявили желание за участие
„Управление на образователната институция в условията на криза“НЦПКПС
гр. Банкя
06-07.06.2022г.начален 14:00 ч. на 06.06.2022 г. и краен 12:30 ч. на 07.06.2022 г.НЦПКПС гр. Банкя  в изпълнение на НП :Мотивирани учители и квалификация“1