НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБМЕН НА ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ /МОБИЛНОСТ/

УЧИЛИЩЕ – ДОМАКИН:

  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ПГАТ “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГР. ПАВЛИКЕНИ

УЧИЛИЩАТА-ПАРТНЬОРИ:

  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „ТОДОР РАЧИНСКИ“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
  • НЕИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ“, ГР. ЗЛАТАРИЦА

ПЕРИОД НА МОБИЛНОСТТА:до 31.08.2021 г.