На 08.03.2022 г. в Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени се проведе онлайн участие в Областната програма на РУО – Велико Търново – „Месец на иновациите“. Училището се представи с презентация на тема: Добри практики в дуалното обучение на учениците от специалност „Полиграфия“, „Механизация на селското стопанство“ и „Машини и системи с цифрово- програмно управление“. Учениците в дуална система на обучение извеждат часовете по практика в реална работна среда в предприятието партньор. По този начин преходът от теоретичните знания преминава в придобити умения и компетентности.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“


Обмен на иновации – среща на съмишленици!

В края на втората седмица на м. юни – 10.06.2021г. – 11.06.2021г. гости в ПГАТ „Цанко Церковски“ бяха Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“, гр. Златарица. Срещата се осъществи по Националната програма „Иновации в действие“, модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.

Двете иновативни училища – ПГАТ „Цанко Церковски“ и ПГЗ „Тодор Рачински“ от Генерал Тошево са партньори по Националната програма от предходни години, а неиновативната ПГ „Никола Златарски“, гр. Златарица се включи в екипа на настоящата мобилност.

На 10.06.2021 г. денят започна с посрещане на гостите. Беше проведена делова среща, като директорите на трите училища разказаха за дейността по проекта, а учителите споделиха иновативни практики. Проведе се дискусия на тема: „Иновации в средното професионално образование“.

В свободното време гостите (учители и ученици) посетиха Зоокъта в гр. Павликени и Античния керамичен център в близост до населеното място.

Следващият ден – на кръгла маса, училищата представиха презентации за иновациите, които са реализирали и обмениха професионален опит. Отчете се ролята на технологиите и дигиталните устройства за визуализацията и бързото и креативно възприемане на зададената информация.

На гостите бяха подарени собственоръчно направени сувенири от учениците със СОП при ПГАТ „Цанко Церковски“, които ще останат скъп спомен от ползотворния проект. Всички участници в мобилността подкрепиха ползите от такива срещи за обмяна на опит и иновативни дейности за по-качествено обучение на учениците в професионални гимназии.


ПРОГРАМА НА ПГАТ “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГР. ПАВЛИКЕНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБМЕН НА ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ /МОБИЛНОСТ/

УЧИЛИЩЕ – ДОМАКИН:

  • Иновативно училище – ПГАТ “Цанко Церковски“, гр. Павликени

УЧИЛИЩАТА-ПАРТНЬОРИ:

  • Иновативно училище – Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево
  • Неиновативно училище – Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“, гр. Златарица

Период на мобилността: 10.06.2021 г. – 11.06.2021 г.


ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБМЕН НА ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ /МОБИЛНОСТ/

УЧИЛИЩЕ – ДОМАКИН:

  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ПГАТ “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГР. ПАВЛИКЕНИ

УЧИЛИЩАТА-ПАРТНЬОРИ:

  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „ТОДОР РАЧИНСКИ“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
  • НЕИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ“, ГР. ЗЛАТАРИЦА

ПЕРИОД НА МОБИЛНОСТТА:до 31.08.2021 г.