Национална програма „Иновации в действие”

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси,
методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Затова на 28. и 29.11.2019г. ученици и учители от професионални гимназии от гр. Варна и гр.Генерал Тошево участваха в работна среща, организирана от  ПГАТ „Ц.Церковски”, във връзка с реализиране на Национална програма „Иновации в действие”.

На 28.11.2019г. група от Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр.Генерал Тошево посети къща-музей „Цанко Церковски”, гр.Бяла черква  и беше запозната от уредника  Анастасия Георгиева с живота и делото на патрона на нашата гимназия, а възпитаници на ПГАТ изнесоха рецитал по стихове на поета. Вечерта ученици от 10 „в“ клас представиха пред гостите в ресторант „Бора” коледен и фолклорен спектакъл.

На другия ден в „Унипак” АД представители на трите гимназии присъстваха на открит урок по полиграфия. В училище се проведе дискусия  на тема: „Добри иновативни практики”. На събитието присъстваха кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов и неговият заместник инж.Албена Петрова.

Госпожа Желязкова, директор на ПГАТ „Ц. Церковски”, представи гостите, а те— своите иновации. Г-н Манолов ги приветства и  заяви, че професионалното образование трябва да запълни „глада” от специалисти за фирмите в района. Всички участници в дискусията се обединиха под общото разбиране, че в иновациите е бъдещето на образованието ни.След това всички се включиха в работата на иновативни работилници, организирани от специалностите „Селски туризъм”, „Механизация на селското стопанство”, „Производство и преработка на млечни продукти” и клуб „Арт”.

За да бъде определено като иновативно, училището ни доказва, че чрез въвеждане на нови елементи, чрез разработване по съвременен начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието, т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на модерни методи на преподаване на учебния материал.