На площ от 185 дка са разположени учебна сграда, учебно-производствен център, общежитие, спортни площадки и учебен полигон. Теоретичното обучение се осъществява в 32 обособени учебни кабинета по общообразователни и специални предмети. училището разполага с три компютърни зали с неограничен Интернет достъп.

Училището стопанисва и обработва общо 105 хектара. Отглеждат се предимно зърнени култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица.

Училището разполага и с:

 Богат библиотечен фонд
 
Училищен стол
Общежитие с уютно обзаведени стаи и изграден културно-информационен център с Интернет достъп.


 Почивна база в курортен комплекс „Златни пясъци“
 Осигурени медицинско обслужване и денонощна охрана