На площ от 185 дка са разположени учебна сграда, учебно-производствен център, общежитие, спортни площадки и учебен полигон. Теоретичното обучение се осъществява в 32 обособени учебни кабинета по общообразователни и специални предмети. училището разполага с три компютърни зали с неограничен Интернет достъп.

Училището стопанисва и обработва общо 105 хектара. Отглеждат се предимно зърнени култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица.

Училището разполага и с:

Работилници

 Богат библиотечен фонд


 
Училищен стол

Общежитие с уютно обзаведени стаи и изграден културно-информационен център с Интернет достъп.

Конферентна зала


 Почивна база в курортен комплекс „Златни пясъци“

 Осигурени медицинско обслужване и денонощна охрана