Конкурс „Моята професия“

На 30.05.2019г в РУО – Велико Търново се проведе церемония по награждаване на участниците в конкурса „Моята професия“. С грамота от началника на РУО – инж. Розалия Личева бе отличен екипът, ръководен от учителя Николина Никодимова. Учениците от 12а клас, специалност „Селски туризъм“ при ПГАТ „Цанко Церковски“: Антония Стоянова, Илиана Цивнева и Николай Гавраилов, участваха с макет „БЪЛГАРИЯ НА ДЛАН“.