Кетъринг с участие на ученици от ПГАТ „Цанко Церковски“

На 03.09.2019г. от 18:30 часа учениците от ХI и ХII клас на ПГАТ „Цанко Церковски”, специалност „Селски туризъм“,  участваха в подготовката и обслужването на кетъринг. Темата на срещата беше „Бизнес и местна власт заедно за развитието на Павликени” . Учениците подготвиха кетъринга под  ръководството на учителите от професионалната подготовка Николина Никодимова и Елиза Неждетова.