Кетъринг по повод „Устойчиво развитие в градска среда“ в община Павликени

На 29.05.2019г. учениците от специалност „Селски туризъм“ при ПГАТ „Цанко Церковски“ с учител Николина Никодимова приготвиха Кетъринг в община Павликени, за събитието „Информационен ден, посветен на устойчивото развитие на градовете и  жилищната политика“, по проект „Build Solid Ground“, финансиран от ЕС и изпълняван от Фондация „Подслон за човечеството“.
 *