Съобщение-приравнителни изпити-сфо-сайт-2022

Съобщение сесия януари 22

Заповед сесия Януари 22

Заповед приравнителни СФО – Януари 22

Заповед – изпитна сесия – Ноември-Декември 2021 г .

ГРАФИК-ИЗПИТИ-2020-2021
СФО-ГРАФИК-ИЗПИТИ-2020-2021-1