Заповед Обучение в електронна среда от 12.04-29.04

Заповед Обучение в електронна среда от 01.04. до 07.04.2021 г.

Заповед Обучение в електронна среда от 18.03.2021 – 31.03.2021 г.

Заповед-ратоция-присъствено обучение-ОЕСР-04.02.-17.03.2021

Заповед-присъствени практически часове-18-29.01.2021

Заповед-обучение-от-разстояние-04-31.01.2021

Заповед Обучение от разстояние 29.10.2020 г.

Заповед за провеждане на допълнително обучение.

 Заповед с график за олимпиади

 Заповед Класни ръководители

 Организация на учебните часове

 Тютюнопушене