Европейските дни на птиците -2019

Ученици от ПГАТ „Ц. Церковски” взеха активно участие в инициативата за зимно подхранване на птиците по повод „Европейските дни на птиците -2019” , проведени на 3-4 октомври 2019г в Природонаучната експозиция в гр. Бяла черква, с партньорството и подкрепата на фирма „Бон” ЕООД гр. Павликени.