Информация за бюджет 2022 и изпълнението му към 30.09.2022 г.

Информация за бюджет 2022 и изпълнението му към 30.06.2022 г.

Информация за бюджет 2022 и изпълнението му към 31.03.2022 г.

Бюджет_2022


Информация за бюджет 2021 и изпълнението му към 31.12.2021 г.

Информация за бюджет 2021 и изпълнението му към 30.09.2021 г.

Информация за бюджет 2021 и изпълнението му към 30.06.2021г.

Информация за бюджет 2021 и изпълнението му към 31.03.2021

Бюджет 2021


Информация за бюджет 2020 и изпълнението му към 31.12.2020

  Информация за бюджет 2020 и изпълнението му  към 30.09.2020

Информация за бюджет 2020 и изпълнението му към 30.06.2020

Информация за бюджет 2020 и изпълнението му към 31.03.2020

БЮДЖЕТ-2020


„Информация за бюджет 2019 и изпълнението му към 31.12.2019“

 Информация за бюджет 2019 и изпълнението му към 30.09.2019

Информация за бюджет 2019 и изпълнението му към 30.06.2019

 Информация за бюджет 2019 и изпълнението му към 31.03.2019

Бюджет 2019


Информация за бюджет 2018 и изпълнението му към 31.12.2018

 Информация за бюджет 2018 и изпълнението му към 30.09.2018

 Информация за бюджет 2018 и изпълнението му към 30.06.2018

 Информация за бюджет 2018 и изпълнението му към 31.03.2018

 Бюджет 2018


 Изпълнение на Бюджет 2017 година

 Бюджет 2017

 Бюджет-08-12.2016

 Бюджет-01-07.2016