„Деари фууд България“АД

На 24.10.2019 г., учениците от VIII а клас, посетиха едно от модерните и големи предприятия в град Севлиево :  „Деари фууд България“АД.  Запознаха се с високо технологичното обзавеждане и процесите на производство на Българско бяло саламурено сирене, кашкавал, фета, Българско кисело мляко, халуми и прясно мляко. Наблюдаваха микробиологичните и физикохимичните анализи на продуктите.