Алтернативен туризъм предизвикателство към младия предприемач

Финансиран от Европейската комисия, в рамките на секторна програма Леонардо да Винчи, програма „Учене през целия живот“, мярка Мобилност на ученици.
Проектът се реализира в партньорство с организация Есмовия гр. Валенсия. Преките ползватели са 20 ученика от специалностите „Селски туризъм“ и „Икономика на земеделското стопанство“. Целите на проекта са:

  • Да се усъвършенстват професионалните умения и компетенции на ползвателите в областта на туризма с акцент върху новите алтернативни форми на туризъм.
  • да се подобрят професионалните знания и практически умения, на ползвателите в реални условия в действащи туристически фирми, семейни хотели и селски къщи.
  • да се усъвършенстват езиковите познания на ползвателите и професионалната им лексика в областта на туризма.
  • да си създадат професионална нагласа и отговорност към изпълнение на поставените задачи.
  • да се повиши мотивацията на ползвателите за започване на работа в туристически фирми и стартиране на собствен бизнес.
  • да се формира мотивация за постоянно професионално развитие, усъвършенстване и учене през целия живот.
  • да придобият европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към Европейската общност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *